Blesk fotoaparátu iPhone 5 nefunguje, opraviť

Niekoľko používateľov oznámilo, že blesk fotoaparátu iPhone 5 nefunguje správne; konkrétne sa blesk rozsvieti tesne pred alebo po nasnímaní fotografie, takže blesk nemá žiadny vplyv na nasnímané fotografie a následne sú čierne alebo veľmi tmavé. Inými slovami, blesk nie je synchronizovaný so záberom fotoaparátu.

Ak to chcete vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce tipy. Po vykonaní každého tipu skontrolujte, či je váš problém vyriešený:

  • Zakážte lokalizačné služby v nastaveniach ochrany súkromia (Nastavenia> Ochrana osobných údajov> Lokalizačné služby)
  • Reštartujte aplikáciu Fotoaparát dvojitým kliknutím na tlačidlo Domov, klepnutím a podržaním ikony fotoaparátu a klepnutím na červený znamienko mínus.
  • Ak je na vašom iPhone nejaké puzdro, vyberte ho a skúste to znova.
  • Reštartujte svoj iPhone stlačením a podržaním vypínača a potom posuňte posúvač.
  • Resetujte svoj iPhone stlačením a podržaním tlačidla zapnutia / vypnutia a tlačidla Domov po dobu asi 10 sekúnd (posuvník ignorujte).
  • Vykonajte resetovanie DFU (pomocou riešenia DFU Restore na riešenie problémov s iPhone).

Súvisiace

  • iPhone 5 Wi-Fi nefunguje, Ako opraviť

Posledné príspevky