Prečo sa môj iPad neotáča? Ako odomknúť obrazovku iPadu tak, aby sa otáčala na výšku alebo na šírku?

Nemôžete zmeniť otočenie obrazovky iPadu? Pokúšate sa zobraziť svoj iPad vodorovne, ale je to zaseknuté vo vertikálnom pohľade (alebo naopak)? Ste na iPade uzamknutí na výšku alebo na šírku?

Keď je zapnutá funkcia Zámok orientácie, obrazovka sa nebude otáčať. Naučte sa naše najlepšie tipy, ako dostať váš iPad zo zámku orientácie v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Skontrolujte bočný prepínač iPadu, či neobsahuje zámok orientácie

 • Pomocou bočného prepínača na iPade môžete buď uzamknúť rotáciu obrazovky, alebo stlmiť niektoré zvuky iPadu.
 • Klepnite na Nastavenia> Všeobecné
 • VyhľadaťPoužite Bočný prepínač na
  • Zmeniť na Stíšiť
  • Upozorňujeme, že nie všetky iPady majú túto funkciu
 • Ak je vybratá možnosť Stlmiť, prepínač na bočnej strane iPadu stlmí zvuky systému
 • Ak sa rozhodnete Uzamknúť rotáciu, potom prepínač uzamkne obrazovku

Na zmenu rotácie iPadu použite svoje Control Center

Prezrite si Ovládacie centrum zariadenia a zistite, či je zapnutý zámok orientácie. Ak je zvýraznená, je zapnutá.

Jedným klepnutím ju deaktivujete a vaša obrazovka by sa mala meniť v závislosti od toho, ako je držaná.

U starších modelov iPadov s bočným prepínačom sa táto možnosť nemusí v Control Center zobraziť. Zmeňte nastavenie bočného prepínača na možnosť Stlmiť, aby sa v ovládacom centre zobrazila možnosť orientácie obrazovky.

Zatvorte položku Otvoriť aplikácie a reštartujte

Váš iPad sa niekedy zasekne v aplikácii, a preto sa váš iPad nebude otáčať. Zatvorme teda vaše aplikácie a potom reštartujte.

Ako zavrieť aplikácie pre iPad

 1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov alebo prejdením prstom po paneli domácich gest otvoríte prepínač aplikácií
 2. Potiahnutím nahor po ukážke aplikácie smerom k hornej časti obrazovky ju zavrite
 3. Opakujte, kým sa nezatvoria všetky aplikácie
 4. Po zatvorení všetkých aplikácií reštartujte iPad tak, že ho vypnete, počkáte 20 až 30 sekúnd a znova zapnete

Ako reštartovať iPad

 • Na iPade bez tlačidla Domov a zariadeniach iPhone X alebo novšom: stlačte a podržte tlačidlo Bočné / Horné / Napájanie a každé tlačidlo hlasitosti, kým sa nezobrazí posúvač
 • Na iPade alebo iPhone s tlačidlom Domov a iPod Touch: stlačte a podržte tlačidlo Bočné / Horné / Napájanie, kým sa nezobrazí posúvač
 • Posunutím posúvača vypnite zariadenie a po vypnutí zariadenia stlačte a podržte dané bočné / vrchné / tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí logo Apple
 • V systéme iOS 11 a novšom reštartujte pomocou ponuky Nastavenia> Všeobecné> Vypnúť

Vynútiť reštart

 • Na iPade bez tlačidla Domov a iPhone 8 a novšom: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Stlačte a okamžite uvoľnite tlačidlo zníženia hlasitosti. Potom stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje
 • Na iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus: Stlačte a najmenej 10 sekúnd podržte bočné a tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa nezobrazí logo Apple
 • Na zariadeniach iPhone 6s a starších, iPad s tlačidlom Domov alebo iPod touch: Stlačte a podržte tlačidlá Domov a Horné (alebo bočné) aspoň na 10 sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple

Vyskúšajte inú aplikáciu

Niekedy je naša obrazovka uzamknutá v určitej rotácii obrazovky kvôli požiadavkám aplikácie - najmä herných aplikácií! Niektoré aplikácie podporujú iba režim na výšku alebo na šírku.

Otvorte teda inú aplikáciu a skontrolujte, či sa vaša obrazovka teraz otáča, ako chcete.

Posledné príspevky