Záloha Time Machine sa zasekla pri „čakaní na pripravenosť indexu“

Time Machine môže vykazovať problém, pri ktorom sa zálohy uviaznu na neurčito, pričom bude neustále zobrazovať správu „Čaká sa na pripravenosť indexu.“ Tento problém sa môže vyskytnúť cez obidva disky pripojené fyzicky (USB alebo FireWire) a bezdrôtové časové kapsuly.

Opravy

Odstrániť index Spotlight. Najčastejšie úspešná oprava tohto problému spočíva v odstránení indexu Spotlight z cieľovej (záložnej) jednotky a následnom obnovení procesu Time Machine. Postupujte podľa tohto postupu:

  1. Zakážte Time Machine v systémových predvoľbách
  2. Stiahnutím skrytých súborov zobrazíte neviditeľné súbory na pripojených jednotkách.
  3. Vymažte súbor.Spotlight-V100 zo štartovacej jednotky a cieľový disk (ten, na ktorý sa zálohujú vaše súbory Time Machine)
  4. Povoliť opätovné vytvorenie indexu Spotlight
  5. Znova zapnite Time Machine

Neukladajte pevné disky do režimu spánku. Otvorte Predvoľby systému a vyberte možnosť „Šetrič energie“. Zrušte výber možnosti „Vložte pevný disk spať ak je to možné “, potom sa pokúste o zálohu.

Posledné príspevky