Ako prepnúť Apple TV do režimu DFU

DFU znamená Aktualizácia firmvéru zariadenia. Režim DFU umožňuje obnovenie zariadení so systémom iOS z ľubovoľného stavu. Apple TV má režim DFU ako iPhone. Tu je postup:

Kroky

1. Otvorte v počítači iTunes.

2. Pripojte Apple TV k počítaču pomocou kábla microUSB.

3. Podržte stlačené tlačidlá „ponuky“ a „dole“ na diaľkovom ovládači Apple Remote po dobu šiestich sekúnd, kým sa zariadenie nereštartuje (uvoľnite, keď uvidíte, že kontrolka LED na Apple TV rýchlo bliká).

4. Hneď po reštarte stlačte súčasne „ponuku“ a „prehrať“, kým sa v iTunes neobjaví správa, že zistila Apple TV v režime obnovenia. Váš Apple TV bude teraz v režime DFU a vy môžete obnovovať a aktualizovať firmvér.

Súvisiace:

Apple TV: Chýba ikona AirPlay, opraviť

Pomalé AirPlay? Ako zlepšiť výkon AirPlay

Posledné príspevky