iPhone 4 neprijíma SMS alebo prichádzajúce hovory; opraviť

Niekoľko používateľov uviedlo, že iPhone 4 náhle prestal prijímať textové správy a prichádzajúce hovory.

Možné riešenia tohto problému:

Nastavenia> Všeobecné> Sieť a vypnite 3G; potom znova zapnite 3G

Resetujte iPhone: Stlačte a najmenej desať sekúnd súčasne podržte tlačidlo Spánok / Prebudenie a tlačidlo Domov, kým sa nezobrazí logo Apple.

Posledné príspevky